Handledare

För att genomföra Ska'ut-kurserna krävs handledare. Det finns ett antal personer som arbetar med Ska'ut, och inför varje kurs sätts ett team samman av dessa. Handledarna är idéelt arbetande ledare. Bland handledarna finns en kursansvarig, Stefan Sjöberg, som samordnar teamet, och till hjälp finns regionssamordnaren på Equmenia Region Öst, Christer Gustafsson.

I menyerna ovan finns en presentation av årets handledarteam och mailadresser med vilka du kan nå dem. Under menyn "Övriga" finns andra som jobbar med Ska'ut-kurserna och handledare som inte är aktiva under innevarande år.

Kursansvarig, region öst

Stefan Sjöberg nås via mail på adress stefan#skaut.se *.

Stefan Sjöberg nås via mail på adress stefan#skaut.se *.

* För att undvika spam är @ utbytt mot # i mailadresserna ovan. För att maila, kopiera in mailadressen i ditt mail-program och byt ut # mot @.

Regionssamordnare

Christer Gustafsson regionssamordnare på Equmenia region öst. Maila honom på christer#skaut.se.

Christer Gustafsson regionssamordnare på Equmenia region öst. Maila honom på christer#skaut.se.