Blå del

Den Blå delen är en hajk som genomförs under Kristi Himmelsfärds-helgen på det sätt som patrullerna har planerat under Gul del.

Blå del vill ge deltagarna möjlighet att tillämpa kunskaper från Grön och Gul del och ge en praktisk erfarenhet av att vara ledare. Kursen sker i projektarbetets form och ska vara en sammanfattning av hela Ska'ut utbildningen.

Patrullerna startar sin hajk på torsdagen från olika utgångpunkter och samlas på lördagen på på en gemensam plats för alla. Hur man tar sig dit varierar. Det kan t.ex. vara paddling, cykling, vandring eller häst & vagn.
Väl framme genomför patrullen ett endags-projekt tillsammans.

Blå del avslutas med att alla får det blå Ska'ut-märket i metall att fästa på skjortan som tecken på att man nu är färdig med utbildningen.

Med ett visst mått av vemod skiljs man sedan åt, men många kommer naturligtvis fortsätta att träffas, om inte annat på läger, ledarhajker, eller som en del väljer att göra, att ordna ytterligare delar av Ska'ut på egen hand.
Efter Ska'ut har man fått många vänner för livet.

Var och när?

Tiden för Blå del är under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Platsen varierar.