Vad är Ska'ut

Ska'ut är en scoutledarutbildning som arrangeras på regionssnivå inom Equmenia. Du kan vara eller vill bli ledare i Spårarscout, Upptäckarscout eller Äventyrarscout. Ska'ut är en av Scouternas grundutbildningar där du i en patrull jobbar med både praktik och teori. Många säger att Ska'ut är ett oförglömligt minne.

I Equmenia Öst (fd. Östra Götalands distrikt) hålls kursen under ett års tid, med start på sommaren. Man börjar alltid med den Gröna delen, för att sedan fortsätta i sin patrull genom Gul och Blå del.

I patrullen får du leva friluftsliv, gå på hajk, fundera kring livsfrågor, Bibeln och ledarskap. Du får också jobba med miljö- och internationella frågor och hantverk. Ska'ut ger dig spännande upplevelser och du gör många nya upptäckter.

Utbildningen är en bra möjlighet att få utveckla vad det innebär att vara ledare.

Utbildningen består av tre olika delar och dessa hålls under loppet av ett år:

Grön del

- en veckas friluftsliv där du arbetar med lägerarbeten, primitiv matlagning, Ska’ut-verkstad med hantverk, friluftsteknik, testar ledarskap, har bibelstudier mm...

Gul del

- fyra dagars inomhuskurs med vissa utepass. Vi friskar upp kontakterna från Grön del och jobbar med ledarskap, internationellt, Equmenia-scouts arbetssätt, projekt- och andaktsmetodik, planering av Blå del mm...

Blå del

- då du får använda det du lärt dig under Grön och Gul del när patrullen genomför en egenhändigt planerad hajk. Kanske vandring, cykel eller kanot och ett projekt inom samhälle, miljö eller friluftsliv...