Equmenia och Equmeniakyrkan

Equmenia, som tidigare hette SMU (och den förkortningen stod för Svenska Missionsförbundets Ungdom), är Equmeniakyrkans barn och ungdomsarbete. Equmeniakyrkan hette tidigare Svenska Missionskyrkan och bytte namn under 2013. Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen "Jesus Kristus är Herre". Equmenia vill vara en öppen rörelse. Varje medlem i Equmenia är fri att själv ta ställning till Equmenias bekännelse och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia.

Equmenia är en av de större barn- och ungdomsorganisationerna i Sverige.

Scout är en av Equmenias många metoder och ungefär hälften av alla medlemmar i Equmenia är scouter. Under lägret Trampolin, som genomfördes sommaren 2013 byttes namnet SMU Scout till Equmeniascout. Equmeniascout är ett av de större scoutförbunden i Sverige.
För mer information, se länk nedan.

Equmeniascout anordnar kontinuerligt stora läger för scouter i hela landet. På regionsnivå ordnas också med jämna mellanrum stora läger.

Equmeniascout är en del av Scouterna, där alla scouter i Sverige är medlemmar.


Länkar:

Equmenia
Equmeniakyrkan
Equmenia Öst