Övriga.

Dessa handledare är inte aktiva i kursen under innevarande år.

Karin Enskär är handledare på Ska'ut och kommer från Jönköping. Maila henne på karine#skaut.se *.

Karin Enskär är handledare på Ska'ut och kommer från Jönköping. Maila henne på karine#skaut.se *.

Malin Iwarsson är handledare på Ska'ut och kommer från Karlskoga. Maila henne på malin#skaut.se *.

Malin Iwarsson är handledare på Ska'ut och kommer från Karlskoga. Maila henne på malin#skaut.se *.

Christer Gustafsson regionssamordnare på Equmenia region öst. Maila honom på christer#skaut.se.

Christer Gustafsson regionssamordnare på Equmenia region öst. Maila honom på christer#skaut.se.

Åsa Joelsson är handledare på Ska'ut och kommer från Habo. Maila henne på asa#skaut.se.

Åsa Joelsson är handledare på Ska'ut och kommer från Habo. Maila henne på asa#skaut.se.

Sara Yngve är handledare på Ska'ut och kommer från Vaggeryd. Maila henne på sara#skaut.se.

Sara Yngve är handledare på Ska'ut och kommer från Vaggeryd. Maila henne på sara#skaut.se.

Natalie Ingelsten är handledare på Ska'ut och kommer från Jönköping. Maila henne på natalie#skaut.se

Natalie Ingelsten är handledare på Ska'ut och kommer från Jönköping. Maila henne på natalie#skaut.se

Arne Svensson är handledare på Ska'ut och kommer från Vaggeryd. Maila honom på arne#skaut.se.

Arne Svensson är handledare på Ska'ut och kommer från Vaggeryd. Maila honom på arne#skaut.se.

* För att undvika spam är @ utbytt mot # i mailadresserna ovan. För att maila, kopiera in mailadressen i ditt mail-program och byt ut # mot @.