Övriga.

Dessa handledare är inte aktiva i kursen under innevarande år.

Christer Gustafsson regionssamordnare på Equmenia region öst. Maila honom på christer#skaut.se.

Christer Gustafsson regionssamordnare på Equmenia region öst. Maila honom på christer#skaut.se.

Andreas Lindetorp är handledare på Ska'ut och kommer från Värnamo. Maila honom på dea#skaut.se

Andreas Lindetorp är handledare på Ska'ut och kommer från Värnamo. Maila honom på dea#skaut.se

Natalie Ingelsten är handledare på Ska'ut och kommer från Jönköping. Maila henne på natalie#skaut.se

Natalie Ingelsten är handledare på Ska'ut och kommer från Jönköping. Maila henne på natalie#skaut.se

Arne Svensson är handledare på Ska'ut och kommer från Vaggeryd. Maila honom på arne#skaut.se.

Arne Svensson är handledare på Ska'ut och kommer från Vaggeryd. Maila honom på arne#skaut.se.

Henrik Karlsson är handledare på Ska'ut och kommer från Nässjö. Maila honom på henrik#skaut.se

Henrik Karlsson är handledare på Ska'ut och kommer från Nässjö. Maila honom på henrik#skaut.se

* För att undvika spam är @ utbytt mot # i mailadresserna ovan. För att maila, kopiera in mailadressen i ditt mail-program och byt ut # mot @.