Mor Lisas Stuga

Mor Lisas Stuga är den plats där Ska'ut-utbildningen i Equmenia Region Öst håller sin Gröna del på somrarna. Platsen heter egentligen Näset och ligger vid Rolstorpasjön, längs Härån i Vaggeryds kommun. Platsen är dock mest känd som just Mor Lisas stuga på grund av den historia som vilar över platsen. Pratar du med folk i bygden så vet man var Mor Lisas stuga ligger.

Platsen har de senaste 50 åren bebotts av många Skau'utare. Här har många upplevelser gjorts och scoutledare har formats i scoutingens underbara värld. 

Historia

På platsen ligger ett gammalt torp från 1800-talet. Både i torpet, och i omgivningarna runt omkring har mycket hänt de senaste 200 åren. Här har bott folk som satt sin prägel på platsen och många fötter har trampat markerna här. Kring detta finns mycket att berätta.

Mor Lisas Stuga förvaltas och underhålls idag av en ideell förening vid namn Mor Lisas Vänner, se egen sida på denna webbplats.